Anmeldelser
"Krig i Himlen"
Det er med dyb fascination at jeg læste bogen: "Krig i Himlen" af Derek Prince. Personligt vil jeg varmt anbefale at læse kapitel 11  vedr. lammets blod.
 
Han fortæller her: "- da jeg først begyndte at forstå, hvor vigtigt det er, at fastholde et vedholdende og personligt vidnesbyrd om lammets blod, motiverede det mig til at gennemgå skriften for at se, hvad det krævede af mig", derefter fremhæver han 5 passager som han har fundet særligt effektive:

* Forløsning
* Tilgivelse for vores synd
* Renselse
* Retfærdiggørelse
* Helliggørelse
 
Gennem alle afsnittene er der belyst skriftsteder som atter fascinerer mig at Guds ord udtaler det så præcist og klart.
 
F.eks. nævner han fra Efeserne kapitel 1 vers: 7. "I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde".
Her nævnes det vidunderlige løfte, " at vi er forløst og har tilgivelse for vores synder ved hans blod", han forsætter, "jo mere du bekender dette, jo mere effektivt bliver det i dit liv, at bekende det, er det samme som at stryge blodet på dit hjertes dørstolper."
 
Under afsnittet om tilgivelse for vores synder skriver han: "hvis alle vore synder er tilgivet, har vi fuld forløsning, men er der synd i vore liv som ikke er bekendt eller tilgivet, vil vi ikke på det område kunne drage nytte af forløsningens rettigheder. Satan kan stadig stille krav indenfor det område."
 
Vedrørende afsnittet om renselse nævnes et skriftsted som han rigt belyser og som igen taler sit klare sprog.
"Men hvis vi vandrer i lyset ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden og Jesu blod renser os fra al synd.": 1. Joh: 1-7.
 
Alt i alt er det berigende læsning og jeg kan på det varmeste anbefale, ikke bare denne bog, men alle hans bøger, fordi de er så rigt funderet på Guds ord og ordet belyses på så rig og skarp en måde, - så man bliver dybt medrevet, når han udlægger ordet.
 
Så hvis du ønsker mere kraft i dit kristenliv er dette bogen du bør læse. Og ikke lægge fra dig før du har forstået hans klare budskab.
 
Mvh Lisbeth
"Hvem er Helligånden?"
Enhver kristen, som ønsker at kende den Treenige Gud, skal selvfølgelig først og fremmest læse hans eget ord fra 1. Mosebog kapitel1 til Johannes Åbenbaring kapitel 22.

Når det er sagt, så findes der nogle (forbavsende få) forfattere, som har evnen og har fået indsigten til at hjælpe os med at forstå Guds ord. Én af disse forfattere er Derek Prince.
I bogen"Hvem er Helligånden" tager han fat på det, der nok er det vanskeligste område i Bibelen at forstå, nemlig Helligånden. Man bliver grebet af bogen allerede ved at læse bagsiden: "Ånden er en person og så alligevel ikke. Han er en selvudslettende tjener, men samtidig en fortærende ild."

I vores tid er der så meget, som kalder sig kristent og som hævder at være fra Gud, men som ikke er det. Nogle gange er det indlysende, at sådan opfører en hellig og værdig Gud sig ikke, og derfor skal vi heller ikke; andre gange er forførelsen meget mere forfinet.

Vi må se i øjnene, at vi lever i den forførelsens tid, som vi er blevet advaret om i Bibelen. Det er vigtigere end nogensinde, at vi er klædt på til at gennemskue og afsløre forførelsen som den kristne menighed udsættes for. I bogen "Hvem er Helligånden", får læseren en forståelse af Helligåndens natur og opgaver samt nogle redskaber til at undgå fejltrin og forførelse gennem den overskuelige undervisning.

Skulle læseren føle sig fristet til at "highlighte" vigtige passager i bogen - så glem det. Du kan lige så godt understrege og fremhæve det hele først til sidst, eller dyppe bogen i farve! Det er en bog, som vil blive læst igen og igen.

Mvh Jane
”De skal uddrive Dæmoner” 
I gennem en del år har jeg læst flere bøger af Derek Prince, som er en skattet international bibellærer. Med sin akademiske baggrund  med lange studier i hebræisk  og aramæsk  fra Eton College og Cambridge University har Derek Prince en særlig forudsætning for at læse bibelens grundsprog.

I sin undervisning henviser han altid til bibelens tekster. Dette er også tilfældet i ”De skal uddrive Dæmoner”, hvor Derek Prince også giver talrige eksempler på folk, som i Jesu Navn er blevet sat fri fra dæmonisk indflydelse.

For de fleste kristne er denne virkelighed uvirkelig.  Vi ved, at den findes, men går ofte langt uden om dette emne, da vi intet kendskab har til området, ligesom vi måske har en vis angst for at  blive stemplet som sekteriske og virkelighedsfjerne. 

Jeg har med stor glæde brugt en del af juleferien 2011 til at læse denne ”øjenåbner” af en bog, som er skrevet i et let og forståeligt sprog. Jeg er uddannet lærer, og på seminariet lærte jeg i kristendom, at dæmoni var ”datidens forståelse” af en virkelighed, som er meget vanskelig at forklare.Eksempelvis den månesyge dreng.

Igennem 25 år har jeg været ældste i en pinsemenighed og har i den forbindelse bedt med rigtig mange mennesker. Desværre må jeg konstatere, at jeg i nogle tilfælde har stået i situationer, hvor bønnen tilsynela-dende ingen effekt havde, hvilket har bedrøvet mig. Ved en nøje gennemlæsning af denne bog er jeg kommet til det resultat, at der her gemmer sig  nogle ”nøgler”, som kan være med til at sætte mennesker fri.

Der er ikke tale om ”datidens forståelse” af virkeligheden. – Det var jo Kristus selv, der i Markus 16.17 udtalte ”Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner”. Rigtig god fornøjelse med læsning af bogen og bemærk, at Derek Prince altid relater til bibelen og egne erfaringer, hvilket gør bogen både troværdig og læseværdig.                                                                                      
Kurt Pihlmann, Ringkøbing


”De skal uddrive Dæmoner”
Bogen er en øjenåbner uden lige, den tager fat i emnet ( dæmonen) på en god og saglig måde. Lidt skræmmende at skulle forholde sig til dæmonerne og erkende at de er så virksomme, men Derek Prince ta´r udgangspunkt i Bibelen og Jesu sejr.
Bogen kan varmt anbefales - og skal helt sikkert læses igen.

Lone Lehim

C/O AKS, 2650 Hvidovre - Telefon: 40 77 77 85 - E-mail: info@derekprince.dk
Luk