Troens kraft
At træde ind i Guds fuldkomne muligheder
DKK 150,00
Før pris 0,00
-0%
Køb nu
Varenummer: 030
Beskrivelse:

ALTING ER MULIGT


Tro åbner tilgængeligheden af Guds muligheder.
Gennem tro har Gud på mirakuløs vis, givet os evnen til at modtage opfyldelsen af sine løfter.

Tro er midlet til et velsignet liv.
Jo mere tro vi udøver jo mere nyder vi et rigt og fuldkomment liv i Kristus.

„Tro er … overbevisning om det, der ikke ses." (Hebr. 11:1).
Tro løfter os udover vores egne evners sfære og bringer os evigtgyldige kendsgerninger og redskaber.

Er det så underligt at i Bibelen konstant understreger at troen er af allerstørste vigtighed?

I Troens Kraft besvarer den berømte bibellærer Derek Prince dine spørgsmål om det uomgængelige element i det kristne liv: Hvad er tro? Hvorfor er tro nødvendig? Hvad kan jeg gøre hvis jeg ikke har tro? Hvordan lever jeg et sammenhængende liv i tro? Med klart redegjorte sandheder og mange praktiske eksempler, er denne bog en stærk kilde til at modtage fordelene ved et trosfyldt liv. Opdag principper der vil give dig mulighed for at gøre det, der ellers ville være muligt. Se, hvordan alle dine behov kan opfyldes; både åndelige, følelsesmæssige, legemlige, og økonomiske. Lær, hvordan du løbende udvikler og styrker din tro på Gud. Når du lever et liv i tro på Gud, vil du i sandhed vide, at ”Alt er muligt for den, der tror” (Mark. 9:23). 

BOGEN INDEHOLDER SPECIFIKKE TROSPROKLAMATIONER, MED TILSVARENDE SKRIFTER TIL DAGLIG BRUG.

C/O AKS, 2650 Hvidovre - Telefon: 40 77 77 85 - E-mail: info@derekprince.dk
Luk